Een overzicht van het oeuvre.

Jheronimus Bosch

triptiek Tuin der Lusten | schaal 45:1

triptiek Laatste Oordeel | schaal 18:1

triptiek H. Antonius | schaal 24:1

Jan van Eyck

Het Lam Gods | schaal 8:1

Madonna met kanunnik van der Paele | schaal 5:1

Kruisiging & Laatste Oordeel | schaal 8:1

Madonna in de Kerk | schaal 8:1

Arnolfini huwelijk | schaal 5:1

Hans Memling

Laatste Oordeel triptiek | schaal 12:1

Marteling van de H. Sebastiaan | schaal 7:1

Triptiek van St-Jan | schaal 7:1

Christus met de zingende engelen | schaal 10:1

Kruisafneming diptiek | schaal 8,1

Man van Smarten | schaal 12:1