Jheronimus Bosch 1450 – 1516

“Schilderen is een hels beroep, de hele tijd probeer je dingen te doen waarvoor ze andere mensen opsluiten.” De stijl van Bosch wijkt sterk af van andere Vlaamse Primitieven. Zijn duivelse en erotische weergave van de religieuze taferelen uit onze godsdienstige leer maakten hem toen bijzonder ongeliefd, maar daarom niet minder populair.

Behalve naar God keek Bosch ook naar het gedrag van de innerlijke mens met z’n natuurlijke drang tot ontucht, wellust en decadentie. De paus vond Bosch een ketter, maar historici vereeuwigden de laatste van de Vlaamse Primitieven eerder als een lefgozer, die vanuit de goddelijke wereld ook de duivelse wereld durfde bloot te leggen, figuurlijk en letterlijk.

Jheronimus van Aken was van ‘s Hertogenbosch, vandaar z’n nickname Bosch. Hij was 66 jaar bij z’n overlijden in 1516, de Nederlanders maakten zich toen al overal meteen verstaanbaar.