Adams eerste huisdier was een slang.

Adams eerste huisdier na de zondeval was een slang. Zelfs als een slang niet giftig is, doet hij alsof. De rol van de slang als verleider van Adam en Eva is evident, de slang is het eeuwenoude symbool voor de mannelijke seksuele kracht, het mannelijk lid dat in erectie is. Dit dier heeft géén oogleden. Ook Freud zag in de slang een fallussymbool 

In de Bijbel vertegenwoordigt de slang Lucifer, de gevallen engel. De slang wordt in Genesis beschreven als de sluwste onder alle dieren. Als een kwade geest kruipt hij rond op de grond als de fallus der aarde. Zich voedend met wellust neemt hij het bezit van vrouwen.

Een lust die zich niet beperkt tot één, maar tot meerdere vrouwen, net als een slang zijn oude huid telkens opnieuw afwerpt.  Een mens is afhankelijk van zijn medemens als een slang van zijn huid… Mythologisch wordt de slang gezien als hartstochtelijk en romantisch en staat hij graag in het middelpunt van het leven van de partner. Goed in het verleiden, in hofmakerij en romantiek, maar als het aankomt op trouw tast de partner vaak in het duister.