Nood breekt wet.

Bosch breekt de wet ter verontschuldiging van iets dat ongeoorloofd of tegen de gewoonte indruist. In traditionele voorstellingen van het Laatste Oordeel, zoals dat van Hans Memling, is het middenpaneel nauwkeurig opgesplitst in twee groepen. Links bevinden zich de uitverkorenen op weg naar de hemel of naar het linker paneel, en rechts bevinden zich de verdoemden op weg naar de hel of naar het rechter paneel.

Bosch breekt echter kordaat met het traditioneel zinnebeeld door alleen maar verdoemden af te beelden over het ganse middenpaneel. Deze verdoemden bevinden zich in een brandende en door demonen bevolkte wereld, alsof hij wil aangeven dat de aarde volledig in de greep van de duivel is.