De levensverwachting van een Renaissance baby.

De officiële levensverwachting van een Renaissance baby was slechts 25 jaar. Rekening houdende met de kinderziekten stierven heel wat jongeren nog voor ze 20 waren, maar eens voorbij die leeftijd maakte men een aanzienlijk grote kans om te leven tot op een leeftijd van 45 jaar.

De levensduur werd beïnvloed door 2 pestepidemieën en door de relatief hoge kindersterfte in die tijd. De gemiddelde levensduur voor vrouwen was 30 jaar. Zij overleden vaak door een mislukte bevalling of door kraamkoorts. De samenleving bestond voor 60% uit mensen onder de 25 jaar. Dus de maatschappij was dynamisch en jong. De huwelijksleeftijd lag rond de 12 jaar.