De schepper kneedde Eva met blosjes op de wangen.

De schepper kneedde Eva met blosjes op de wangen voor de eenzaam dolende Adam. De rest is geschiedenis… Volgens de paradijsvertelling schiep God de hemel en aarde, dieren en planten, en uit de aardbodem maakte Hij de eerste mens, een man.

God vond het niet goed dat de man alleen zou blijven en wilde een helper voor hem maken. Daarom liet God de mens in een diepe slaap vallen, ontnam hem een rib, en bouwde daarvan een vrouw. De mens herkende haar als ‘zijn eigen gebeente en zijn eigen vlees’. De man en vrouw waren naakt, maar schaamden zich niet.

God plaatste Adam en Eva in het aards Paradijs en vertelde hen dat zij het fruit van alle bomen in de tuin konden eten, behalve het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad, met als doel de mens van losbandige dromen af te brengen.