Bosch veroorzaakte heel wat wrevel.

Er zijn maar weinig kunstenaars die zoveel wrevel in onze geschiedenis hebben veroorzaakt als Bosch. Elke zichzelf respecterende Vlaamse Primitief had z’n eigen versie van het Laatste Oordeel, maar de weergave van Bosch was sarcastisch, bevatte smadelijke godslastering en druiste radicaal in tegen elke vorm van humaan respect. Zijn illustraties van de helleliteratuur waren een doorn in het oog van de Kerk en bezorgden het puriteinse volk heel wat nachtmerries.

Het drieluik wordt van links naar rechts gelezen. Op het linkerpaneel is de schepping van Adam en Eva en hun zondeval te zien. Op het rechterpaneel troont Satan met z’n gevolg in de hel. Op het middenpaneel symboliseert Bosch elke vorm van menselijk verderf.