Ook de hel was seksueel opwindend.

Hoe kon een hel in ‘godsnaam’ seksuele opwinding veroorzaken? In de middeleeuwen was dergelijke beeldliteratuur enkel zichtbaar voor een select publiek van de hoogste stand. Er zijn meerdere getuigenissen dat slaapvertrekken en badplaatsen in de Bourgondische paleizen werden opgesierd met erotische voorstellingen.

Het gewone volk kreeg deze schilderijen nooit te zien, en wist zelfs niet af van het bestaan van dergelijke karikaturale taal. Hooguit de dienstmeid kon dergelijke werken aanschouwen, het was voor haar zelfs een voorrecht en genotvolle seks om te worden verkracht door een man van adel.

De morele verontwaardiging van het plattelandsvolk werd door de aristocratie veroorzaakt door woeste seks, SM, mishandeling en misbruik, vaak met de dood van het arme slachtoffer tot gevolg. Over de onbeheersbare driften, seksuele foltering, marteling en experimenten in de vroege Renaissance zijn heel wat boeken verschenen. De seksuele revolutie in Vlaanderen rond 1500 bracht heel wat zedeloze literatuur met zich mee over het genot als ‘doodzonde’.