De Gouden Eeuw was enkel voor mannen.

In de Gouden Eeuw ontwikkelde zich ook de medische wetenschap, wat een echte mannensport blijkt te zijn. De economische bloei in de Renaissance was enkel voor mannen weggelegd. Vrouwen werden uit de geneeskunst maar ook uit de kunst geweerd. Waarschijnlijk hadden we om die reden ook géén vrouwelijke Vlaamse Primitieven.

Vrouwen die zich bezig hielden met geneeskunst werden vervolgd in deze concurrentiestrijd. De mannen zochten een zondebok en die kregen ze in de vorm van de heksen. Intelligente vrouwen worden niet  gewaardeerd en de meeste geleerde vrouwen eindigden als heks op de brandstapel. De grote heksenvervolging tijdens de Renaissance in Europa eiste 60.000 ‘heksen’ op de brandstapel.