In de hel gaat alle erotiek verloren.

In de hel gaat alle erotiek verloren, de stervelingen bedekken hun geslachtsdelen en borsten uit schaamte. Alle bewoners van de Tuin der Lusten hebben onzedig geleefd op het middenpaneel en worden nu vreselijk gestraft in de hel op het rechter paneel. De zondaars worden gestraft, muziekinstrumenten worden instrumenten van kwelling en mensen worden aangevallen, gemarteld of opgegeten door duivels en monsters.

De paradox van het utopische liefdesparadijs in de tuin en de apotheose van zondigheid in de hel kon niet extremer worden afgebeeld als op dit drieluik van Bosch. Hij pleegde met deze ultracontroverse veldslag historisch hoogverraad aan de pauselijke clerus, maar vereeuwigde terwijl de tirannie van de kerk in de middeleeuwen in onze Westerse beeldliteratuur.

Het volledige helledecor op het rechterpaneel speelt zich af in de nacht. Koude kleuring en bevroren waterwegen versterken de huiveringwekkende vergeldingspolitiek van ons geloof. Steden branden in de achtergrond, oorlogen woeden in het landschap en gemuteerde dieren voeden zich met menselijk vlees.