In het Laatste Oordeel komen de 7 hoofdzonden aan bod.

Woede of wraak (Ira) als boeren vechten op een weide voor een herberg. Bijbehorende symbolen zijn de demon Satan en de dieren beer en leeuw.

Afgunst en jaloezie (Invidia) met als symbool de slang.

Hebzucht (Avaritia) is het verlangen naar macht en geld. De misdaden die hieruit voortkomen zijn ontrouw en diefstal.

Vraatzucht of gulzigheid (Gula) als een smulpartij in een herberg, zoals een varken.

Luiheid of gemakzucht (Acedia) als een ingedutte man die zijn geloof verwaarloost, net als een trage geit of een luie ezel.

Wellust of Luxuria, de Latijnse benaming voor onkuisheid, net als een stier. Beschouwd als een ongewenst derivaat voortkomend uit de voortplantingsdrift.

IJdelheid of hoogmoed (Superbia) als een vrouw die zichzelf bewondert in een spiegeltje dat voorgehouden wordt door een duiveltje.

Gelukkig zijn er ook 7 deugden in de katholieke leer: Wijsheid, Rechtvaardigheid, zelfbeheersing, moed, geloof, hoop en liefde.