Veelwijverij was volgens de kerk een ernstig vergrijp en werd streng afgestraft.

Het Bijbels huwelijk werd enkel van de zinlijke kant gezien, als geestelijke gemeenschap. Man en vrouw waren partners en moesten Adam en Eva weerspiegelen. Trouw binnen het huwelijk was opgenomen in het Strafrechtelijk Wetboek, wat leidde tot verzet door de adel. Boeren, slaven en dienstmeisjes werden beschouwd als eigendom van hun meester, en hadden géén rechten maar enkel plichten als lijfeigenen. 

Wil men veel kinderen, dan was veelwijverij een deugd, toen althans. In de middeleeuwen stierven veel dorpelingen aan soa door polygamie. Was monogamie een menselijke uitvinding van de kerk om ziekten te bestrijden en de geboorte te beperken? Het wordt in aidsgebieden nog steeds gepredikt…