Vogels leven in water en vissen op het land of in de lucht.

De natuurlijke verhoudingen in grootte tussen mens, dier, plant en voorwerp zijn opgeheven volgens de principes van Bosch’ omgekeerde wereld. De natuurlijke habitat is verwisseld waardoor de vogels en de vruchten vaak even groot zijn als de mensen of zelfs nog groter.

Bosch benadrukt hiermee dezelfde chaos en kentering uit de Bijbel. Het leven van Jezus was vanaf zijn geboorte een aaneenschakeling van een wereld die totaal omgekeerd was. Hij die aangekondigd werd om als Koning te heersen, werd gekruisigd als een misdadiger.