Het Laatste Oordeel 2.0

Bosch heeft het Laatste Oordeel maar liefst twee maal geschilderd.

De eerste versie van het drieluik van Bosch over het Laatste Oordeel hangt in de Akademie der bildenden Künste in Wenen. Het authentieke werk is gesigneerd door Bosch in 1482. Het schilderij uit Wenen werd gereproduceerd in het 3D Museum tot fysieke sculpturen, er werd bewust gekozen voor de eerste en oorspronkelijke versie van Bosch.

The Last Judgment

Het tweede originele drieluik van het Laatste Oordeel van Jheronimus Bosch dateert uit 1486 en hangt in het Groeningemuseum in Brugge. Het werk komt in grote lijnen overeen met Bosch’ eerste versie in Wenen. Ook hier breekt de schilder met de traditie door de uitverkorenen op weg naar de hemel bewust weg te laten en de ganse wereld uit te beelden als één hel.

Musea Brugge bezit een aanzienlijke collectie van het Laatste Oordeel van diverse Vlaamse Primitieven. Niet enkel de versie van Bosch, maar ook die van Jan Provoost en Pieter Pourbus.

Bosch Groeninge