De keuze om het drieluik ‘De Verleiding van de Heilige Antonius’ te reproduceren in 3D is niet willekeurig.

In het 3D Museum zijn er 3 triptieken van Jheronimus Bosch gereproduceerd in fysieke sculpturen.

Er is bewust gekozen voor deze 3 schilderijen vanwege de verschillende invalshoeken, nl. zonde, bestraffing en verleiding.

Het drieluik over de heilige woestijnvader Antonius toont géén ‘zonden’ zoals in de Tuin der Lusten, en ook géén ‘afstraffingen’ zoals in het Laatste Oordeel, maar toont enkel ‘verleidingen’.

De Heilige Antonius symboliseert de oerkracht van het geloof, de mens die aan alle verlokkingen van het onzedig leven weerstaat.

De triptiek over de Tuin der Lusten van Bosch toont hoe de bewoners leven in het aards paradijs, zonder schaamte en zonder kennis van goed en kwaad, een aanstekelijke parodie op het Luilekkerland van het eerste mensenpaar Adam en Eva, met een verwijzing naar de hel op het rechterpaneel van het drieluik.

Het drieluik over het Laatste Oordeel van Bosch toont hoe de zondaars worden gestraft voor hun onzedig leven in het aarde paradijs. Traditioneel wordt het Laatste Oordeel ingedeeld in twee werelden, met de uitverkorenen op weg naar de hemel enerzijds, en de verdoemden op weg naar de hel anderzijds.

Bosch breekt resoluut met deze tradities door op zijn volledige Laatste Oordeel enkel zondaars uit te beelden die worden gestraft met foltering en marteling.