Ook varkens werden in de 15e eeuw gebrandmerkt om ervoor te zorgen dat niemand zich aan hen vergreep.

Antonius wordt vaak afgebeeld in het gezelschap van een varken. In de Middeleeuwen liepen varkens vrij rond. Ze aten het stadsvuil op, waardoor ze ratten en de pest op afstand hielden.

Hoewel men varkensvlees at en ze ook als huisdier hield, werden varkens als onrein beschouwd. Het varken verwijst ook naar vraatzucht, luiheid en oppervlakkig seksueel genot.