Hans Memling 3D Sculpturen

Kunst op vleugels, trompe l’oeil zal het doen voor een Fransman, maar niet voor Hans Memling.

De schilderijen van Hans Memling zijn een zeldzame bron van informatie over het dagelijkse leven in de late middeleeuwen. Het leven in Vlaanderen was er wreed, hard en kort door de zwarte dood, de pest, martelingen, onthoofdingen en folteringen. De rijke symboliek van Memling belichaamt de wurggreep van de Katholieke Kerk op het heidense volk.

Hans Memling werd geboren in Duitsland maar werkte en stierf in Brugge in 1494. Hij gaf de portretkunst een nieuwe wending door de traditionele donkere achtergrond te vervangen door een uiterst gedetailleerd decor. Door dit atmosferische perspectief behoort Memling tot de Vlaamse Primitieven.

3D Galerij Hans Memling

In het 3D-Museum zijn de voornaamste werken uit het oeuvre van Hans Memling gereproduceerd in fysieke sculpturen : het Laatste Oordeel, de Kruisafneming, de Maagd Maria en de Man van Smarten, De Marteling van de H. Sebastiaan, Christus met de zingende engelen, het altaarstuk van Johannes de Doper en diverse portretten.

Laatste Oordeel schaal 12:1

Nationaal Museum, Gdansk

‘Angstaanjagend mooi’ is een onderschatte emotie om het wereldberoemde drieluik toe te lichten. Indrukwekkend in extenso, maar angstaanjagend wreed. Onder het oog van God en de apostelen reizen mensen na hun dood naar de hemel of de hel. Centraal staat de aartsengel Michaël als zielenweger, er is weinig romantiek te bespeuren op de Dag des Oordeels.

Marteling van de H. Sebastiaan schaal 7:1

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel

Opvallend in het werk is de gelaatsuitdrukking van de man die wordt gemarteld, hij vertoont geen enkel teken van lijden. Met dit teken van triomf staat Sebastiaan vandaag nog steeds symbool als beschermheilige van de brandweer, de politie en het leger. Het dedramatiseren van gruweldaden en het temperen van pijnexpressie zijn karakteristiek voor Memling.

Triptiek van Sint-Jan schaal 7:1

Musea Brugge – Oud Sint-Jan

Het altaarstuk van het Oud-Sint-Janshospitaal in Brugge, genaamd de triptiek van Johannes de Doper en Johannes de Evangelist, werd circa 550 jaar geleden geschilderd door Hans Memling, en hangt vandaag nog steeds in het museum van het voormalige hospitaal in de binnenstad van Brugge. Het toont o.a. de onthoofding van Johannes de Doper op het linker paneel.

Christus met de zingende engelen schaal 10:1

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Het schilderij van Christus met de zingende en dansende engelen is een onderdeel van een veelluik dat hangt in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het schilderij verwijst naar de Heilige Drievuldigheid, de Vader, de Zoon en de Geest. De reproductie in 3D valt op in het museum door z’n grafische symmetrie, wat het driedimensionale perspectief enorm beklemtoond.

Kruisafneming schaal 8:1

Capilla Real de Granada, Spanje

De Granada diptiek belichaamt de kruisafname van Christus door Hans Memling rond 1485. Analoog met het authentieke schilderij vertoont de 3D-reproductie voornamelijk gezichten, er is bijna géén achtergrond te bespeuren op het canvas, zelfs het kruis is nauwelijks zichtbaar. De superlatieve weergave in 3D van hoofdzakelijk schedelvormen en gezichtsuitdrukkingen is de meest expressieve reproductie in het museum.

Man van Smarten schaal 12:1

Capilla Real de Granada, Spanje

De man van Smarten in de armen van de Maagd Maria belichaamt de bewening van Christus. Een van de essentiële elementen van een piëta is dat er geen andere figuren rond de rouwende Christus en Maria staan. De driedimensionale reproductie van twee intrieste figuren op menselijke grootte is het meest beklijvende tafereel in het museum.

Man van Smarten