Jheronimus Bosch 3D Sculpturen

“Schilderen is een hels beroep, de hele tijd probeer je dingen te doen waarvoor ze andere mensen opsluiten.”

De stijl van Bosch wijkt sterk af van andere Vlaamse Primitieven. Zijn duivelse en erotische weergave van de religieuze taferelen uit onze godsdienstige leer maakten hem toen bijzonder ongeliefd, maar daarom niet minder populair.

Behalve naar God keek Bosch ook naar het gedrag van de innerlijke mens met z’n natuurlijke drang tot ontucht, wellust en decadentie.

De paus vond Bosch een ketter, maar historici vereeuwigden de laatste van de Vlaamse Primitieven eerder als een lefgozer, die vanuit de goddelijke wereld ook de duivelse wereld durfde bloot te leggen, figuurlijk en letterlijk.

Jheronimus van Aken was van ‘s Hertogenbosch, vandaar z’n nickname Bosch. Hij was 66 jaar bij z’n overlijden in 1516, de Nederlanders maakten zich toen al overal meteen verstaanbaar.

Who the #hell is Bosch cultuurshock van de kerk

In de tijd van de Vlaamse Primitieven heerste veel paniek, inwoners geloofden nog in de duivel en zwarte magie. De heksenvervolging heeft tienduizenden slachtoffers geëist op de brandstapel in de Renaissance. Alchemisten, filosofen en vrijdenkers werden tot de dood gemarteld onder druk van de kerk.

Ook Jheronimus Bosch ontvluchtte de inquisitie met zijn vrijpostige en ondeugende taferelen, maar z’n schilderijen zijn de beroemdste en beruchtste visualisaties van de Bijbelverhalen ooit, sinds de Dag des Oordeels zelf.

Jheronimus Bosch 3D Galerij

In het 3D-Museum brengen we 3 drieluiken van Jheronimus Bosch bijna tot leven met fysieke sculpturen op mensenmaat, nl. de Tuin der Lusten, het Laatste Oordeel en het Antonius-drieluik.

Er werd voor de reproducties van Bosch niet toevallig voor deze 3 drieluiken gekozen. In het Antonius drieluik weerstaat de Heilige Antonius aan tal van duivelse verleidingen (dwang), dit in schril contrast tot de gewone sterveling in de Tuin der Lusten waar volop wordt gezondigd (vrije wil), en in het Laatste Oordeel zien we de gevolgen van dit zondig leven (straf).

Tuin der Lusten schaal 45:1

Museo del Prado, Madrid

Het bekendste drieluik van Bosch, de Tuin der Lusten,  is 220 cm hoog en 389 cm breed, of ruim 8 m². De reproductie in 3D bedraagt circa 360 m². Maar liefst 220 personages van het originele canvas werden onder de loep genomen en tot fysieke sculpturen op menselijke grootte herschapen.

Met de Tuin der Lusten toont Jheronimus Bosch hoe wij stervelingen, ontsproten uit het aards paradijs, via ons onkuise leven op aarde op weg zijn naar de gruwelijke hel.

Tuin der Lusten – ca. 1480 – Museo del Prado, Madrid

Laatste Oordeel schaal 18:1

Akademie der bildenden Künste Wien, Wenen

Het originele drieluik over het Laatste Oordeel van Bosch is 163 cm hoog en 247 cm breed, of ongeveer 4 m². De reproductie in 3D bedraagt circa 70 m². Niet minder dan 93 personages vanop het canvas zijn vormgegeven in fysieke sculpturen op menselijke grootte.

Met het Laatste Oordeel waarschuwt Bosch voor de gevolgen van een zondig leven en ziet men de meest vreselijke folteringen die de stervelingen op de dag des oordeels moeten ondergaan.

Altaartriptiek met Het Laatste Oordeel circa 1482 Gemäldegalerie Berlijn

Antonius triptiek schaal 24:1

Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon

De triptiek van de H. Antonius is 131 cm hoog en 238 cm breed, of ruim 3 m². De reproductie in 3D bedraagt ruim 76 m². Circa 43 personages van het oorspronkelijke canvas werden onder het vergrootglas genomen en in fysieke sculpturen op menselijke grootte vormgegeven.

In de tijd van Jheronimus Bosch oogstte de Heilige Antonius veel bewondering. Hij was de enige die kon weerstaan aan de duivelse verleidingen en het plegen van ontucht en zonde. Dit in tegenstelling met de gewone stervelingen in dit drieluik …

 

Antonius triptiek circa 1501 Musea Nacional de Arte Antiga, Lissabon
Jheronimus Bosch