Kruisiging en het Laatste Oordeel Jan van Eyck

Elk paneel van het oorspronkelijke tweeluik is nauwelijks 20 cm breed en 56 cm hoog. De 3 gekruisigden van het linker luik, en de compositie van Jezus met de engelen en de aartsengel Michael op het rechter luik, zijn gereproduceerd in 3D, met een canvashoogte van 2,6 meter. Het ruimtelijk perspectief is subliem.

Jan van Eyck, diptiek Laatste Oordeel en Kruisiging, Metropolitan Museum of Art New York

Jan van Eyck, diptiek Laatste Oordeel en Kruisiging, Metropolitan Museum of Art New York

Kruisiging

De Kruisiging van Jan van Eyck is het linker paneel van het tweeluik. Christus kijkt de menigte rechtstreeks aan, terwijl de kruisen van de twee dieven onder een andere hoek worden geplaatst. De dieven zijn gebonden met touwen in plaats van met spijkers. Het lichaam van de dief aan de rechterkant, de berouwvolle dief genoemd, is levenloos. De slechte dief links van hem, is stervend van de pijn. Het door Romeinse soldaten opgesteld plakkaat boven Jezus zijn hoofd vermeld, Jezus van Nazareth, koning der Joden.

Het paneel legt het moment van de dood van Christus vast. Christus is naakt, behalve een sluier. Zijn handen en voeten zijn aan het hout genageld. Zijn armen drukken onder het gewicht van zijn bovenlichaam, en in zijn laatste lijdensweg is zijn kaak slap geworden; zijn mond staat open, met zijn tanden bloot, in de grimas van de dood.

Laatste Oordeel

De bovenzijde van het rechter paneel van het Laatste Oordeel van Jan van Eyck belichaamt de aanbidding aan Christus de Almachtige. Het is een tafereel van meerdere heilige figuren in de hemel bij de koningsdeuren, de heiligen zweven boven de uitverkorenen. De voorstelling toont Christus als de ultieme rechter bij het Laatste Oordeel. Christus wordt frontaal afgebeeld, kijkt zijn volk aan en spreekt, kom, jullie die goed spreken over mijn vader, kom, jullie die geloven in het eeuwig leven.

Twee engelen bevinden zich boven Christus. Ze houden zijn kruis vast en zijn gekleed in een kerkelijk gewaad. De twee andere engelen, aan beide zijden van Christus, dragen de symbolen van de kruisiging. De engel links houdt een lans, en een kroon van doornen vast, de engel rechts een spons, en nagels. Links van Christus staat Maria afgebeeld, en aan zijn linkerzijde staat Johannes de Doper. Beiden staan in profiel afgebeeld, met hun armen en handen in een smekend gebaar. Op het kruis boven Christus staat vermeld Chaos Magnum, Umbra Mortis, wat betekent, grote wanorde, schaduw van de dood.

Closer to van Eyck Laatste Oordeel in gigapixels

Heel wat schilderijen van Jan van Eyck werden fotografisch vastgelegd op een digitaal platform, dankzij de fondsen van de beroemde oliebaron en kunstverzamelaar Jean Paul Getty. Op de gigapixelsite Closer to van Eyck, met een zoomfunctie tot op microscopisch niveau, kan je de werken tot op 100 miljard pixels bekijken. 

Back to top