Marteling van de H. Sebastiaan Hans Memling

De pijnzoekende legendarische heilige Sebastiaan is een homo- en SM-held geworden.

De marteling van Sebastiaan verwijst naar het martelaarschap, iemand die zijn eigen leven opoffert voor zijn geloof, net zoals Christus zich opofferde aan het kruis. Een boogschutter heeft net zijn pijl afgeschoten, terwijl de tweede boogschutter zijn boog uitstrekt. Achter hen, half verscholen tussen de rotsen geeft de keizer van Rome de opdracht voor de afslachting.

Sebastian is vastgemaakt aan een boom, vijf pijlen doorboren alle vier zijn ledematen en één pijl doorboort zijn zij. De vijf pijlen verwijzen naar de vijf wonden van Christus aan het kruis. Opvallend is de gelaatsuitdrukking van Sebastiaan, hij vertoont géén enkele blijk van lijden. Met dit teken van opoffering staat Sebastiaan vandaag nog steeds symbool als patroonheilige van de politie, het leger en holebi’s.

Het Memling-tafereel uit 1475 dat de martelaarsdood beschrijft uit de Romeinse oudheid van circa 250 na Christus, is vandaag nog een héél actueel thema. Men zou kunnen denken dat de vervolging van christenen en het martelaarschap een fenomeen uit lang vervlogen tijden is, maar niks is minder waar. Sinds de Romeinse tijd is Europa christelijk geworden en zijn de vervolgingen gestopt, maar buiten Europa neemt de haat tegen christenen alsmaar toe.

In het communistische China worden priesters en bisschoppen in de gevangenis gezet. In India zijn christenen regelmatig het slachtoffer van haatcampagnes van hindoes of moslims. Ook in Afghanistan, Pakistan, Indonesië en in vele Arabische landen hebben christenen weinig of geen rechten, denk maar aan Egypte, Irak en Iran. In een land als Saoedi-Arabië is het zelfs strafbaar christelijke kentekens te dragen of een Bijbel in het bezit te hebben.

De marteling van de H. Sebastiaan

Back to top