The Markt of Bruges with horse carriage, Belgium

Vlaamse Primitieven

Vlaamse Primitieven staan voor de geboorte van de driedimensionale schilderskunst, het prille ontstaan van de dieptetechniek.

Rogier van der Weyden

Jan van Eyck, Hans Memling, Jheronimus Bosch, … De kunstschilders uit de vroege Renaissance worden gebundeld onder de naam Vlaamse Primitieven. De donkere achtergrond uit de middeleeuwse schilderijen wordt door hen voor het eerst vervangen door levendige taferelen die schreeuwen om aandacht. De kunstwerken van de Vlaamse Primitieven zijn helemaal niet ‘primitief’, toch niet in de zin van eenvoudig en simpel. Vaak werd jaren aan één canvas geschilderd, hun methodiek was net heel ontwikkeld en modern voor die tijd. Het woord ‘primitief’ verwijst eerder naar ‘oorspronkelijk’, naar het begin van het kijkdooseffect in de schilderskunst, wat hen net zo beroemd maakt.

Welkom in de Gouden Eeuw

Rogier van der Weyden

In de middeleeuwen werd nauwelijks geschilderd. Kunst beperkte zich tot beeldhouwwerken, glas in loodramen, mozaïeken en ééndimensionale portretten. Pas na de grote ontdekkingsreizen van Marco Polo, Christopher Colombus en Vasco da Gama, en de daarmee gepaard gaande welvaart, ontwikkelde zich ook de schilderkunst vanaf de 15e eeuw. En de kunstenaars uit die tijd zijn de meesters van visuele verhalen.

Vlaanderen 't Bourgondisch Hof

2

De Vlaamse Primitieven zijn afkomstig uit een gebied dat veel groter was dan het Vlaanderen van vandaag. Het Graafschap Vlaanderen uit de 14e en 15e eeuw omvatte België, Nederland, Luxemburg en het noorden van Frankrijk, één geografisch gebied onder heerschap van de Bourgondiërs. Door het succes van de Bourgondische dynastie ontstonden machtige steden als Brugge, Gent en Antwerpen. Met hun steun ontwikkelde zich de wedergeboorte van de kust, de Renaissance, maar die steun was niet belangeloos blijkt later.

Duivels Goddelijk

Rogier van der Weyden

De tentoongestelde sculpturen van het museum zijn opgesplitst in 2 hoofdgroepen, enerzijds de goddelijke werken van Jan van Eyck en Hans Memling, en anderzijds de duivelse werken van Jheronimus Bosch. Deze paradox tracht een totaalbeeld voor te stellen van het liberale gedachtegoed van de 15e en begin 16e eeuw waarin ook de goddelijke werken een diabolische kant, en de duivelse werken een hemelse verheerlijking weerspiegelen.

WYSIWYG WYSIWYM

Jheronimus Bosch

Het acroniem What You See Is What You Get is een onderschatte emotie in het 3D Museum, want wat je ziet, is niet slechts wat je ziet. Het fysiek uitgewerkte tafereel is een streling voor het oog, maar draagt ook een boodschap, dezelfde boodschap die ons wordt overgeleverd door de 15e en 16e eeuwse toeschouwer. What You See Is What You Mean, realistische voorwerpen met een verborgen symboliek.

Trompe-l'oeil een optische illusie

Trompe l'oeil

Door verschillende taferelen te verkleinen, zodat ze in een ‘kijkdoos’ passen, bestaat de kans dat wat het oog waarneemt door de hersenen anders wordt geïnterpreteerd. Zien speelt zich immers niet in dezelfde hersendelen af als weten. De schilderkunstige truc waarbij iets zo levensecht wordt afgebeeld dat de toeschouwer denkt dat het echt is, dat ze een illusie van realiteit oproepen, is gebaseerd op een driedimensionaal perspectief. Art stepping out of the canvas…

Vlaamse Primitieven

Back to top